АЖЛААС ГАРСАН Ч, ХАЛАГДСАН Ч ТЭТГЭМЖ АВНА

WWW.DARKHAN.MN

Та нийгмийн даатгалын шимтгэлээ 24 сараас доошгүй, тэр дундаа сүүлийн есөн сард нь тасралтгүй төлсөн нөхцөлд ажлаасаа гарвал ажилгүйдлийн тэтгэмж авах эрхтэй. Ажилгүйдлийн тэтгэмжийг оршин суугаа газрынхаа Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс эсвэл Нийгмийн даатгалын байгууллагад бүртгүүлсэн өдрөөс эхлэн ажлын 76 өдөр дуустал хугацаанд олгодог аж. Иргэд бүртгүүлэхдээ ажилгүйдлийн тэтгэмж авах өргөдөл, нийгмийн даатгалын дэвтэр, ажлаас чөлөөлөгдсөн тухай тушаал, шийдвэрээ авч очих ёстой юм байна. 

-Ажилгүйдлийн тэтгэмж авахад даатгуулагчийн аж¬лаас халагдсан шалтгаан хамаарах уу?
-Ажлаас чөлөөлөгдсөн хоёр шалтгаанаас болж тэтгэмж бодох хоногт өөрчлөлт ордог байна. Өөрийн хүсэлтээр хөдөлмөрийн гэрээ цуцалсан, Хөдөлмөрийн сахилгыг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсөний улмаас ажлаас халагдсан бол ажлын 40 өдрийн тэтгэмж олгодог. Харин байгууллагаас шалтгаалан ажлаас халагдсан бол 76 хоногийн тэтгэмж бодуулж авдаг аж.